Saturday, December 08, 2018

Hillbilly Five - Top Twenty

Hillbilly Five var ett av de svenska gäng som hejdlöst blandade låtar från alla sina favoritartister men det var sångaren Christer Eriksson som var den störste countryentusiasten. I starten plockade man mycket material från Elvis Presley, The Shadows och The Spotnicks men efter ett tag tog countrymaterialet överhanden. (wikipedia)

Mellan åren 1963 - 68 gav Hillbilly Five ut en rad singel-, EP- och inte mindre än tre LP-plattor. Ett imponerande facit med tanke på att gruppen inte hade en enda listplacering på varken Tio i Topp eller Kvällstoppen. Men sålt plattor, det måste de ha gjort i alla fall, för under denna tidsperiod fanns det inte en raggarbil eller jukebox som var komplett utan Hillbilly Five's version av John D Loudermilk's 'The Great Snowman'. (musiklandet.se)

****

Hillbilly Five was one of the Swedish gang uncontrollably mixed songs from all of their favorite artists but it was singer Christer Eriksson, who was the greatest country music enthusiast. Start picking it much material from Elvis Presley, The Shadows and The Spotnicks but after a while took country music material upper hand. (wikipedia)

Between the years 1963-68 gave Hillbilly Five out a series of singles, EP, and not less than three LP-plates. An impressive hindsight given that the group did not have a single drop placement on either Top Ten or Kvällstoppen. But selling tiles, they must have done anyway, because during this time there was not a hot rod or jukebox that was complete without Hillbilly Five's version of John D. Loudermilk's "The Great Snowman '. (musiklandet.se)

Hillbilly Five - Top Twenty 1964-1967
(Solna Records 2004)

No comments:

Post a Comment

RULE : ANONYMOUS REQUESTS WITHOUT ANSWER ! Please,treat with understanding ...
All comments are moderated to avoid spam Other comments and requests must be fast published !